Science

מודעות פרסומת

קרה משהו בארץ שלא ספרו לי

545173-52

פועלים חוגגים את סיום החפירות במנהרת הכרמל.

The Ultimate Rejection Letter

The Ultimate Rejection Letter

Holiday playlist part 2

holiday playlist part 1

פסח

בבית הכנסת של יוצאי גילמן במנהטן התחילו לדבר על פסח מהרגע שהוסרו הקישוטים של פורים מהקירות. תחושה של שינוי והתחדשות עמדה באויר, וחברי הקהילה השאירו את השטריימלים הכבדים בארון ועברו ללבוש את השטריימלים של האביב. בעזרת הנשים החלו להיראות פה ושם מטפחות צבעוניות וגרביונים דקים, שקופים . כבכול שנה חזרה המבואה לרחוש דיבורים מדיבורים שונים על החג. איזה מפעל מצות נסגר בעקבות המיתון? גפילטע פיש עם סוכר או בלי? איפה משיגים את ההגדות של מעריב? שאלות ולבטים רבים העסיקו את חברי הקהילה, שביום חול ניתן לרוב ניתן לשמוע מתווכחים על ביטויים שכיחים של המרכסיזם המאוחר, או על הייחוס היהודי של בנות המערב העליון.

שליחים מארץ הקודש שעברו בבית הכנסת סיפרו על ההכנות לחג בירושלים ועל ההרכב המושחת החדש של הסנהדרין. רוחות השינוי הרעות בארץ הקודש העלו חששות ישנים מגלי הגירה נוספים גדולים ומהצורך להוציא שוב את הכסאות המתקפלים מהבוידעם ולחלק כל קניידעלע לרבעים.

בחג הפסח הקרב עלינו לטובה חברי קהילה רבים הודיעו כי ישובו לעירינו ממסעות גיוס הכספים ויסובו אל שולחן הסדר יחדיו. השמחה על שיבת הבנים נמהלה בחששות מפני התרבות הזרה שאולי הביאו איתם ממסעותיהם, ומכך שסדרי הקהילה שנקבעו בעמל רב ובויכוחים רבים אחרי תפילת השבת לא ישאו בעיניהם חן, חשש מפני מחלוקות שישסעו את הסיעה הקטנה והנרדפת גם כך, הדירו שינה מעיני פרנסי הקהילה והטרידו את מנוחתם שגם כך לא היתה מהמשובחות.

ערב הפסח הלך והתקרב ועמו הצורך לשאת ולתת, על מה ועל איך, על נוסח ההגדה, על מוצא החרוסת ועל האחריות להדחת הכלים. היות והזמן קצר והמלאכה מרובה, נשלחה קריאה דחופה ונרגשת  אל כל חבר וחברת קהילה שיסובו לשולחן הסדר לכתוב מה בכוונתם להביא באמתחתם, באיזה מאכל כשר ובלי טעם הם מתמחים, וכן לציין בבירור את עמדתם המנומקת ביחס לקריאת ההגדה, וכן ביחס לקשר בין יציאת מצריים לבין השואה.

שבת שלום

ועדת חגים

matzoh_man

קיבלתי הזמנה לחגיגות ה- 90 של תנועת הצופים

אני מסתכלת על זה וחושבת, איזה באסה להיות חסה.